CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH WIL-TRAVEL
Du Lịch Nước Ngoài
Du Lịch Trong Nước

Superior hotels

Kim Tho Hotel

Add: 1A Ngo Gia Tu, Ninh Kieu Dist, Cantho City
Tel: +84.710 3 222 228
Fax: +84.710 3 221 299

TOP