Khách sạn
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH WIL-TRAVEL
Du Lịch Nước Ngoài
Du Lịch Trong Nước

Khách sạn

 • L’Anmien resort
 • L’Anmien resort

  Add: Khu Pho 1, Nguyen Dinh Chieu St., Ham Tien Ward, Phan Thiet
  Tel: +84.62 3 847 444
  Fax: +84.62 3 847 888

 • Seahorse resort
 • Seahorse resort

  Add: Km 11 Ham Tien, Phan Thiet, Binh Thuan
  Tel: +84.62 3 847 507
  Fax: +84.62 3 847 774

 • Pandanus resort
 • Pandanus resort

  Add: 10/7 Tran Nhat Duat Street, Dist 1, HCMC
  Tel: +84.62 3 849 849
  Fax: +84.62 3 849 850

 • Seahorse resort
 • Seahorse resort

  Add: 12 Nguyen Dinh Chieu St, Ham Tien, Mui Ne, Phan Thiet
  Tel: +84.62 3 743 390
  Fax: +84.62 3 743 394

 • Terracotta resort
 • Terracotta resort

  Add: 28 Nguyen Dinh Chieu, Mui Ne, Ham Tien, Binh Thuan Province
  Tel: +84.62 3 847 610
  Fax: +84.62 3 847 611

 • Hoang Ngoc resort
 • Hoang Ngoc resort

  Add: Km 62, Phan Thiet - Mui Ne, Binh Thuan
  Tel: +84.62 3 847 858
  Fax: +84.62 3 847 549

 • Tien Dat resort
 • Tien Dat resort

  Add: 94A Nguyen Dinh Chieu, Ham Tien, Phan Thiet
  Tel: +84.62 3 847 989
  Fax: +84.62 3 847 988

 • Canary resort
 • Canary resort

  Add: 60 Huynh Thuc Khang St., Ham Tien Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
  Tel: +84.62 3 847258
  Fax: +84.62 3 847338

 • Hai Au resort
 • Hai Au resort

  Add: 32 Huynh Thuc Khang, Ham Tien, Mui Ne, Phan Thiet
  Tel: +84.62 3 847 363
  Fax: +84.62 3 847 556

TOP