Khách sạn
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH WIL-TRAVEL
Du Lịch Nước Ngoài
Du Lịch Trong Nước

Khách sạn

 • Sunrise hotel
 • Sunrise hotel

  Add: 12-14 Tran Phu St, Nha Trang city, Khanh Hoa Province
  Tel: +84.58 3 820 999
  Fax: +84.58 3 822 866

 • Nha Trang Lodge hotel
 • Nha Trang Lodge hotel

  Add: 42 Tran Phu St, Nha Trang City, Khanh Hoa
  Tel: +84.58 3 521 500
  Fax: +84.58 3 521 800

 • Green hotel
 • Green hotel

  Add: 6 Hung Vuong, Nha Trang, Khanh Hoa
  Tel: +84.58 3 525 404
  Fax: +84.59 3 525 865

 • Olympic hotel
 • Olympic hotel

  Add: 08 Phan Boi Chau, Nha Trang City, Khanh Hoa
  Tel: +84.58 3 561 964
  Fax: +84.58 3 562 301

 • Vien Dong hotel
 • Vien Dong hotel

  Add: 01 Tran Hung Dao St - Nha Trang - Khanh Hoa
  Tel: +84.58 3 523 606
  Fax: +84.58 3 512 912

TOP