Khách sạn
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH WIL-TRAVEL
Du Lịch Nước Ngoài
Du Lịch Trong Nước

Khách sạn

 • Caravelle
 • Caravelle

  Add: 19 Lam Son Square, Dist 1, Ho Chi Minh City
  Tel: +84.8 3 823 4999
  Fax: +84.8 3 824 3999

 • Sheraton
 • Sheraton

  Add: 88 Dong Khoi St, Dist 1, Ho Chi Minh City
  Tel: +84.8 3 827 2828
  Fax:

 • Renaissance River hotel
 • Renaissance River hotel

  Add: 8 – 15 Ton Duc Thang St, Dist 1, Ho Chi Minh City
  Tel: +84.8 3 822 0033
  Fax: +84.8 3 823 5666

 • New World
 • New World

  Add:76 Le Lai St, Dist 1, Ho Chi Minh City
  Tel: +84.8 3 822 8888
  Fax:

 • Palace hotel
 • Palace hotel

  Add: 56 - 66 Nguyen Hue St . Dist 1, Ho Chi Minh City
  Tel: +84.8 38292860
  Fax: +84.8 38244229

 • Park Hyatt
 • Park Hyatt

  Add: 2 Lam Son Square, Dist 1,Ho Chi Minh City
  Tel: +84.8 3 824 1234
  Fax: +84.8 3 823 7569

 • Caravelle
 • Caravelle

  Add: 19 Lam Son Square, Dist 1, Ho Chi Minh City
  Tel: +84.8 3 823 4999
  Fax: +84.8 3 824 3999

 • Sheraton
 • Sheraton

  Add: 88 Dong Khoi St Dist 1, Ho Chi Minh City
  Tel: +84.8 3 827 2828

 • Bong Sen Hotel
 • Bong Sen Hotel

  Add: 117-123 Dong Khoi St, Dist 1, Ho Chi Minh City
  Tel: +84.8 38291516
  Fax: +84.8 38298076

 • Kim Do Hotel
 • Kim Do Hotel

  Add: 133 Nguyen Hue Ave, Dist 1, Ho Chi Minh City
  Tel: +84.8 3 8225 914
  Fax: +84.8 3 8225 913

 • Elios Hotel
 • Elios Hotel

  Add: : 233 Pham Ngu Lao St, Dist 1, HCM City
  Tel: +84.8 3838 5584
  Fax: +84.8 3838 5583

 • Lan Lan Hotel 2
 • Lan Lan Hotel 2

  Add: 46 Thu Khoa Huan st, Ward Ben Thanh, District 1
  Telephone: +84.838227926
  Fax: +84.838227925
  Email: sales2@lanlanhotel.com.vn

 • Lan Lan Hotel 1
 • Lan Lan Hotel 1

  Add: 73 -75 Thu Khoa Huan st, Ward Ben Thanh, District 1
  Telephone: +84.838236789
  Fax: +84.838273838
  Email: sales1@lanlanhotel.com.vn

 • Le Duy Hotel
 • Le Duy Hotel

  Add: 18-20 Nguyen Thi Minh Khai St, Dist 1, HCM City, Vietnam
  Tel: +84.8 3925 2090
  Fax: +84.8 3925 2098

TOP