Khách sạn
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH WIL-TRAVEL
Du Lịch Nước Ngoài
Du Lịch Trong Nước

Khách sạn

 • Sofitel plaza hotel
 • Sofitel plaza hotel

  Add: 1 Thanh Nien Road, Ba Dinh Dist, Hanoi
  Tel: +84.4 3 823 8888
  Fax: +84.4 3 829 3888

 • Sheraton hotel
 • Sheraton hotel

  Add: K5 Nghi Tam, 11 Xuan Dieu Road, Tay Ho Dist, Hanoi
  Tel: +84.4 3 719 9000
  Fax: +84.4 3 719 9001

 • Sheraton hotel
 • Sheraton hotel

  Add: K5 Nghi Tam, 11 Xuan Dieu Road, Tay Ho Dist, Hanoi
  Tel: +84.4 3 719 9000
  Fax: +84.4 3 719 9001

 • Daewoo hotel
 • Daewoo hotel

  Add: 360 Kim Ma St, Ba Dinh Dist, Hanoi
  Tel: +84.4 3 831 5000
  Fax: +84.4 3 831 5010

 • Sunway hotel
 • Sunway hotel

  Add: Pham Dinh Ho St, Hai Ba Trung Dist, Hanoi
  Tel: +84.4 3 971 3888
  Fax: +84.4 3 971 3555

 • Bao Son hotel
 • Bao Son hotel

  Add: 50 Nguyen Chi Thanh St, Dist Dong Da, Ha Noi
  Tel: +84.4 8 353 536
  Fax: +84.4 8 355 678

 • Lake Side hotel
 • Lake Side hotel

  Add: 23 Ngoc Khanh road, Ba Dinh dist, Hanoi
  Tel: +84.4 8 350111
  Fax: +84.4 8 350121

 • Holiday hotel
 • Holiday hotel

  Add: 24 Hang Manh Str, Hoan Kiem Dist, Hanoi City
  Tel: +84.4 3 8282 814

TOP